Koła Żywego Różańca

Spotykamy się 1 października na Mszy św. o godz. 12.00