Krąg Biblijny

Spotkania Kręgu biblijnego odbywają się

w piątki o godz. 19.00

na sali parafialnej

 

Dotychczasowe tematy spotkań w ramach kręgu biblijnego:

List do Rzymian

Historia króla Dawida

Apokalipsa św. Jana

Kazanie na Górze z Ewangelii wg św. Mateusza

 Księga Izajasza

 

Obecnie czytamy Dzieje Apostolskie

2 lipca spotkanie odwołane