Kalendarium historyczne

Data

Wydarzenie

1531

Pierwszy zapis o świątyni (prawosławnej) w Woli Wereszczyńskiej

1620

Wg zapisu lubelskiego w Woli jest świątynia grekokatolicka pod wezwaniem św. Praksedy, obsługiwana przez swiaszczennika z Wereszczyna

Lata 30 –te XVII w.

Samodzielna parafia

1740

Nowa świątynia ufundowana przez Wojciecha Wereszczyńskiego

1761

Nowa świątynia

1793

W sprawozdaniu powizytacyjnym zapisano, że do parafii należą: Wola Wereszczyńska, Łomnica, Lino (Lejno) i Zienki.

1785

Parafia liczy 464 ludzi do spowiedzi sposobnych