Początek Parafii

Dekretem z listopada 1921 roku biskup Henryk Przeździecki erygował parafię pod wezwaniem św. Izydora w Woli Wereszczyńskiej.

4 grudnia 1921 roku to dzień "formalnych narodzin" parafii.